dlapacjenta.info

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej - Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec
tel. 32 368 23 81

Dziedziny medycyny:
Diagnostyka laboratoryjna
Transfuzjologia kliniczna
Funkcje ochrony zdrowia:
Badania laboratoryjne
Pobieranie oraz magazynowanie krwi
Oświata i promocja zdrowia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Komentarze
Polityka Prywatności