dlapacjenta.info

Gabinety diagnostyczno-zabiegowe

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Centralne Laboratorium Kliniczne

ul. Mariana Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
tel. 58 349 20 00

Dziedziny medycyny:
Diagnostyka laboratoryjna
Położnictwo i ginekologia
Endokrynologia
Transfuzjologia kliniczna
Funkcje ochrony zdrowia:
Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne
Pobieranie oraz magazynowanie krwi
Pobieranie oraz magazynowanie krwi
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Komentarze
Polityka Prywatności