dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Pracownia diagnostyki obrazowej - tomografia komputerowa - Pracownia diagnostyczna

ul. Kościuszki 52
99-300 Kutno
tel. 24 355 72 62

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Tomografia komputerowa

Komentarze
Polityka Prywatności