dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Dział Immunologii Transfuzjologicznej - Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Szaserów 128
04-349 Warszawa
tel. 22 681 66 73

Transfuzjologia kliniczna - Badania laboratoryjne

Komentarze
Polityka Prywatności