dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Pracownia diagnostyki obrazowej - pracownia tomografii komputerowej - Ośrodek Diagnostyki Medycznej przy Fundacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

ul. Henryka Michała Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
tel. 71 327 01 36

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Tomografia komputerowa

Komentarze
Polityka Prywatności