dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Dział Diagnostyki Medycznej. Pracownia mammografii - Pracownie diagnostyczne i zabiegowe

ul. 3 Maja 70
37-500 Jarosław
tel. 16 621 33 88

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa

Komentarze
Polityka Prywatności