dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Dział Immunologii Transfuzjologicznej - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

ul. Saska 63/75
03-948 Warszawa
tel. 22 514 60 00

Transfuzjologia kliniczna - Badania laboratoryjne

Komentarze
Polityka Prywatności