dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Dział Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

ul. Henryka Sienkiewicza 3A
47-400 Racibórz
tel. 32 418 15 92

Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne

Komentarze
Polityka Prywatności