dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Dział Immunologii Transfuzjologicznej - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ul. Szarych Szeregów 21
76-200 Słupsk
tel. 59 842 20 21

Immunologia kliniczna - Badania laboratoryjne

Komentarze
Polityka Prywatności