dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Dział diagnostyki laboratoryjnej - Pracownia mikrobiologii - Szpital - lecznictwo ambulatoryjne

ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
tel. 14 631 50 00

Dziedziny medycyny:
Diagnostyka laboratoryjna
Mikrobiologia lekarska
Funkcje ochrony zdrowia:
Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne

Komentarze
Polityka Prywatności