dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Dział Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Angiografii - Szpital - lecznictwo ambulatoryjne

ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
tel. 14 631 50 00

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Angiografia

Komentarze
Polityka Prywatności