dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Dział Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Rezonansu Magnetycznego nr 2 - Szpital - lecznictwo ambulatoryjne

ul. Lwowska 178A
33-100 Tarnów
tel. 14 631 50 00

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rezonans magnetyczny

Komentarze
Polityka Prywatności