dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Dział Diagnostyki Obrazowej Pracownia Endoskopii - Szpital

Osiedle Xxx Lecia 21
47-303 Krapkowice
tel. 77 446 72 28

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Endoskopia

Komentarze
Polityka Prywatności