dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

I Pracownia Tomografii Komputerowej - Zakład Diagnostyki Obrazowej

ul. Mikołaja Kopernika 19
31-501 Kraków
tel. 12 424 77 60

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Tomografia komputerowa

Komentarze
Polityka Prywatności