dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej - Pracownia tomografii komputerowej - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu - Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

ul. Henryka Michała Kamieńskiego 73 a
51-124 Wrocław
tel. 71 327 02 02

Dziedziny medycyny:
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Funkcje ochrony zdrowia:
Diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa
Rezonans magnetyczny

Komentarze
Polityka Prywatności