dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Centralne Laboratorium - Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. 61 849 12 00

Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne

Komentarze
Polityka Prywatności