dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Dział radioterapii ambulatoryjnej - Zakład Radioterapii

pl. Ludwika Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
tel. 71 368 95 01

Dziedziny medycyny:
Radioterapia onkologiczna
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie ambulatoryjne
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Leczenie w trybie hostelowym

Komentarze
Polityka Prywatności