dlapacjenta.info

Badania medyczne, diagnostyka - pracownie specjalistyczne

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Pracownia diagnostyki obrazowej - Centrum Dializa - Opieka Specjalistyczna

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatów
tel. 32 363 52 55

Dziedziny medycyny:
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Funkcje ochrony zdrowia:
USG
Tomografia komputerowa
Rentgenodiagnostyka

Komentarze
Polityka Prywatności