dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Gabinet rentgenodiagnostyki cyfrowej - Przychodnia

Strona www: www.zgryz.lodz.pl
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Przędzalniana 66
90-338 Łódź
tel. 42 256 50 39

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka

Komentarze
Polityka Prywatności