dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Gabinet pracowni RTG - Przychodnia

Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Jagiellońska 1
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 29 06

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka

Komentarze
Polityka Prywatności