dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Aparat RTG stomatologiczny punktowy - Endo - Dent

Strona www: www.endodent.eu
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. ks. Piotra Ściegiennego 27/2
70-354 Szczecin
tel. 519 333 678

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Leczenie stomatologiczne

Komentarze
Polityka Prywatności