dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Gabinet rentgenodiagnostyki stomatologicznej

Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 46
99-300 Kutno
tel. 693 078 224

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka

Komentarze
Polityka Prywatności