dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Gabinet Radiologii Stomatologicznej - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ACER"

Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Nowomiejska 6
44-251 Rybnik
tel. 32 422 55 98

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka

Komentarze
Polityka Prywatności