dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Gabinet Diagnostyki Obrazowej - Ambulatorium z Izbą Chorych

Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Wolanowska 120
26-600 Radom
tel. 48 383 72 00

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka

Komentarze
Polityka Prywatności