dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Dział Diagnostyki Obrazowej - Pracownie diagnostyczne

Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Szpitalna 16
37-200 Przeworsk
tel. 16 649 15 00

Dziedziny medycyny:
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Funkcje ochrony zdrowia:
Diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka
USG
Pozytonowa tomografia emisyjna

Komentarze
Polityka Prywatności