dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Dział Diagnostyki Medycznej. Pracownia RTG - Pracownie diagnostyczne i zabiegowe

Strona www: www.comjar.pl
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. 3 Maja 70
37-500 Jarosław
tel. 16 621 33 88

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka

Komentarze
Polityka Prywatności