dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Dział diagnostyki obrazowej- Pracownia RTG - Dział Diagnostyki Medycznej

Strona www: www.cmsanitas.pl
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Okopowa 3
20-022 Lublin
tel. 81 528 75 93

Dziedziny medycyny:
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Funkcje ochrony zdrowia:
Rentgenodiagnostyka
Diagnostyka obrazowa

Komentarze
Polityka Prywatności