dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Dział diagnostyki obrazowej - Szpital Powiatowy Dębno

Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Tadeusza Kościuszki 58
74-400 Dębno
tel. 95 760 27 33

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa

Komentarze
Polityka Prywatności