dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Dentium Pracowania RTG

Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Królowej Jadwigi 89
30-209 Kraków
tel. 888 605 040

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka

Komentarze
Polityka Prywatności