dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

dział diagnostyki obrazowej - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2
11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 25 02

Dziedziny medycyny:
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Funkcje ochrony zdrowia:
USG
Rentgenodiagnostyka

Komentarze
Polityka Prywatności