dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Dział diagnostyki radiologicznej - Zakład diagnostyki

Strona www: www.spzozrp.pl
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Wisznicka 111
21-300 Radzyń Podlaski
tel. 83 413 22 67

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa

Komentarze
Polityka Prywatności