dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Dział diagnostyki obrazowej z pracowniami RTG, USG,EKG - Szpital im. K. Dłuskiego

Strona www: www.dcchp.pl
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
tel. 71 334 94 00

Dziedziny medycyny:
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Funkcje ochrony zdrowia:
Rentgenodiagnostyka
Diagnostyka obrazowa
USG

Komentarze
Polityka Prywatności