dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Dział diagnostyki obrazowej - Szpital - lecznictwo ambulatoryjne

Strona www: www.lukasz.med.pl
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
tel. 14 631 50 00

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa

Komentarze
Polityka Prywatności