dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Dział Diagnostyki Obrazowej - SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie - Szpital

Strona www: www.szpital.jaw.pl
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Józefa Chełmońskiego 28
43-600 Jaworzno
tel. 32 616 44 82

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa

Komentarze
Polityka Prywatności