dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Dział (Pracownia) Diagnostyki Obrazowej OWF - Przychodnia Specjalistyczna OWF

Strona www: www.phm.pl
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Legnicka 61
54-203 Wrocław
tel. 71 369 93 60

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka

Komentarze
Polityka Prywatności