dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Dział (Pracownia) Diagnostyki Obrazowej OWS - Przychodnia Specjalistyczna OWS

Strona www: www.phm.pl
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Henryka Sienkiewicza 58-60
50-329 Wrocław
tel. 71 369 93 60

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka

Komentarze
Polityka Prywatności