dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Dział (Pracownia) Diagnostyki Obrazowej OZC - Przychodnia Specjalistyczna OZC

Strona www: www.phm.pl
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Kolejowa 29
57-220 Ziębice
tel. 74 369 93 60

Radiologia i diagnostyka obrazowa - Rentgenodiagnostyka

Komentarze
Polityka Prywatności