dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Gabinet Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej - Poliklinika Stomatologiczna 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Strona www: www.4wsk.pl
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
tel. 71 766 05 80

Dziedziny medycyny:
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Funkcje ochrony zdrowia:
Rentgenodiagnostyka
Leczenie stomatologiczne
Diagnostyka obrazowa

Komentarze
Polityka Prywatności