dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Gabinet Radiologii II - Zakład Radiologii I

Strona www: www.coi.waw.pl
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. 22 546 22 80

Dziedziny medycyny:
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Rentgenodiagnostyka
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Komentarze
Polityka Prywatności