dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Dział Diagnostyki Obrazowej - Zaklad Diagnostyki Obrazowej

Strona www: www.wszzkielce.pl
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41 367 13 01

Dziedziny medycyny:
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Funkcje ochrony zdrowia:
Diagnostyka obrazowa
Angiografia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Komentarze
Polityka Prywatności