dlapacjenta.info

Pracownie RTG

Lokalizacja - woj.

Dział diagnostyki obrazowej - Szpital w Pułtusku

Strona www: www.gajdamed.pl
Specjalność: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
06-102 Pułtusk
tel. 23 691 99 01

Dziedziny medycyny:
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Funkcje ochrony zdrowia:
USG
Rentgenodiagnostyka
Inne

Komentarze
Polityka Prywatności