dlapacjenta.info

Wspólne badania medyczne w ramach unijnego projektu

Dział: badaniamedyczne.dlapacjenta.info

Złego stanu zdrowia i choroby nie powstrzymują granice narodowe i podobnie powinno być z badaniami medycznymi. Globalne problemy zdrowotne wymagają globalnych wysiłków. Praca ponad granicami, wymiana wiedzy i zasobów oraz rozwiązywanie wspólnych problemów to ważne zasady i kluczowy atut unijnych badań i innowacji w medycynie. Projekt EU-LAC HEALTH jest tego doskonałym przykładem. Koordynatorem podjętych w październiku 2011 r. starań o poprawę globalnej współpracy w ramach badań medycznych jest hiszpański Narodowy Instytut Zdrowia Carlos III.

Nadrzędnym celem EU-LAC HEALTH jest zdefiniowanie szczegółowego planu, który posłuży decydentom i innym interesariuszom za przewodnik po przyszłych działaniach na rzecz podejmowania wspólnych badań medycznych przez UE, Amerykę Łacińską i Karaiby. Plan działania jest i będzie stale uzupełniany o wkład czołowych naukowców, decydentów, właścicieli programów i innych interesariuszy.

Zważywszy na powyższe zorganizowana została seria warsztatów, aby informować na bieżąco o postępach prac nad projektem. Ostatnie, otwarte przez Keillora Rojasa, wiceministra ds. nauki i technologii Kostaryki, odbyły się w dniach 26-27 lutego w Madrycie.

W czasie warsztatów, piątych od rozpoczęcia przedsięwzięcia, poinformowano, że podejście ukierunkowane politycznie posłuży za podstawę opracowywania planu działania, aby dostarczyć ustawodawcom i instytucjom finansującym nowe informacje o tym, jak optymalnie koordynować i finansować wspólne badania medyczne między dwoma regionami.

Ogłoszono także podjęcie w ramach projektu znaczących wysiłków w celu powiązania i koordynowania dwóch ważnych obszarów polityki, silnie zaangażowanych w finansowanie badań medycznych, to jest: polityki naukowo-technicznej i międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.

Rafael De Andres Medina, koordynator projektu z Hiszpanii, zauważył: "Cenne opinie w toku dyskusji i entuzjastyczne, zaangażowane reakcje publiczności dowodzą ogromnego potencjału i potrzeby wspólnego podejścia, aby skutecznie zorganizować współpracę badawczą w ramach EU-LAC HEALTH".

"Wszystkie wartościowe dane wyjściowe i wejściowe z dyskusji zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad planem działań i interakcjach z realizowanymi inicjatywami".

Powstało już kilka grup roboczych, koncentrujących się między innymi na bezpieczeństwie żywnościowym, bioróżnorodności i zmianie klimatu, ICT (technologiach informacyjno-komunikacyjnych) oraz energii odnawialnej i zdrowiu.

Na warsztatach poświęconych planowaniu działań w Hiszpanii prelegenci podkreślili potrzebę włączenia różnych obszarów polityki badań medycznych, w tym zarządzania i finansowania, zarządzania naukowego oraz interesariuszy w toku realizacji inicjatywy.

Przyznano jednak, że mimo ogromnego potencjału naukowego obydwu regionów, UE i Ameryki Łacińskiej, należy mieć na uwadze różnice między nimi przy planowaniu współpracy. Uzgodniono także, że infrastruktury badawcze na potrzeby współpracy między UE a Ameryką Łacińską i Karaibami nadal wymagają dalszych prac.

Kolejne warsztaty EU-LAC HEALTH mają się odbyć pod koniec października.

Source: Hiszpański Narodowy Instytut Zdrowia Carlos III
Referencje dokumentu: Na podstawie komunikatu prasowego EU-LAC HEALTH w serwisie CORDIS Wire.

data ostatniej modyfikacji: 2015-01-22 19:30:03


Polityka Prywatności