dlapacjenta.info

MRI w chorobie Huntingtona

Dział: badaniamedyczne.dlapacjenta.info

Spowolnienie procesu neurodegeneracji pozwala poprawić jakość życia chorych i ich rodzin. Do testowania leków chroniących układ nerwowy potrzebne są innowacyjne narzędzia do monitorowania oraz biomarkery różnych etapów choroby.

Choroba Huntingtona (HD) to dziedziczne schorzenie charakteryzujące się postępującym zwyrodnieniem komórek mózgowych spowodowanym mutacją genu kodującego białko huntingtin (htt). Proces ten prowadzi do upośledzenia zdolności ruchowych i poznawczych, a w niektórych przypadkach do zaburzeń psychiatrycznych. Choć badania genetyczne pozwalają przewidzieć chorobę na długo przed jej pojawieniem się, obecnie jest ona nieuleczalna.

Do skuteczniejszego leczenia i monitorowania profilaktyki pilnie potrzebne są biomarkery HD. W tym kontekście, zespół finansowanego przez UE projektu MULTIMODAL MRI IN HD postanowił opracować narzędzia umożliwiające mierzenie oznak patologii choroby. Celem było opracowanie metod oceny zmian zachodzących w neuronach na przestrzeni czasu, szczególnie zanim pojawią się pierwsze objawy.

Naukowcy stworzyli protokół obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) i połączyli go z zaawansowaną analizą obrazów. Przeanalizowali oni rozmieszczenie żelaza w mózgu u pacjentów z HD w fazie przedobjawowej i wczesnej fazie rozwoju, odkrywając, że nawet przed wystąpieniem objawów ma miejsce stopniowe zwiększanie ilości żelaza oraz zmniejszenie objętości zwoju podstawy mózgu. Co ciekawe, cechy te są silnie powiązane z określonym rodzajem mutacji. Uczeni doszli zatem do wniosku, że akumulacja żelaza może łączyć się z obserwowaną toksycznością będącą podłożem HD.

Ponadto, u pacjentów z HD stwierdzono strukturalne uszkodzenie mózgu w postaci utraty istoty szarej we wszystkich obszarach korowych i podkorowych. Wydaje się, że uszkodzenie mózgu dotyka w pierwszej kolejności obszarów bardziej peryferyjnych, co może wskazywać na potencjalną skuteczność rehabilitacji w leczeniu.

W nowych metodach leczenia chorób neurodegeneracyjnych stosuje się chelatory żelaza i przeciwutleniacze. Wyniki badań MULTIMODAL MRI IN HD potwierdzają zasadność stosowania takich metod, ale także dowodzą istotności oznaczania poziomu żelaza i integralności tkanki. W połączeniu z relaksometrią, MRI i pomiary istoty szarej/białek mogą okazać się przydatne w monitorowaniu rozwoju choroby Huntingtona.

data ostatniej modyfikacji: 2015-02-05 16:18:41


Polityka Prywatności