dlapacjenta.info

Nowe możliwości dotyczące badania mózgu

Dział: badaniamedyczne.dlapacjenta.info

Obrazowanie układu nerwowego pozwala zgłębiać tajemnice mózgu oraz uwidocznić ten najważniejszy i najbardziej złożony narząd człowieka. Naukowcy z UE połączyli siły, aby poczynić postępy w umiejętności korzystania z tej relatywnie nowej i stale rozwijającej się metody.

Lekarze i neurobiolodzy korzystają z technik obrazowania układu nerwowego w rozpoznawaniu i leczeniu urazów i zaburzeń mózgu. Dzięki niedawnym postępom mogą lepiej identyfikować zakres uszkodzenia lub urazu mózgu. Badania nad stosowaniem takich technologii pomagają też profesjonalistom leczyć osoby z różnymi zaburzeniami uczenia się, zachowań społecznych i emocji.

Obrazowanie w neurologii czyni szybkie postępy w takich dziedzinach, jak obrazowanie mózgu metodami rezonansu magnetycznego (RM), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) i elektroencefalografii (EEG), stosowanych też w badaniach i analizach naukowych.

Mimo ogromnych postępów ta dziedzina nadal jest w powijakach. W ramach finansowanego przez UE projektu "Methods in neuroimaging" (NEUROPHYSICS) powstał interdyscyplinarny zespół naukowców, aby identyfikować, scalać i projektować nowe metody obrazowania w neurologii. Zespół prowadzi badania naukowe i szkolenia. Głównym celem jest umieszczenie obrazowania układu nerwowego na mapie działań badawczych i uzyskiwanie coraz większych korzyści z tej metody.

Członkowie zespołu koncentrowali się na obrazowaniu mózgu, kładąc szczególny nacisk na zastosowania kliniczne. Wykonywano i wykorzystywano obrazy w technikach RM, PET i EEG oraz innych technikach dostępnych w projekcie. Naukowcom udało się dostarczyć nowy sprzęt to obrazowania oraz narzędzia do pozyskiwania i analizy danych, jak również projekty systemów do integracji badanych metod.

Podejście interdyscyplinarne i integracyjne sieci NEUROPHYSICS daje nowe możliwości w dziedzinie obrazowania mózgu. Przyjmując innowacyjne metody kliniczne i techniki obrazowania w neurologii uczestnicy projektu umiejscowili Europę w awangardzie nauki o mózgu.

data ostatniej modyfikacji: 2015-06-30 14:02:56


Polityka Prywatności